• Proč to děláme

Proč se nevrátit k osnovám?

Osnovy platily do roku 2004 a vymezovaly, co má učitel vyučovat. Neuváděly, co má žák umět a znát.

Připravme vzdělávací programy, jimiž budou rodiče rozumět a učitelé podle nich budou rádi učit.

Nesvazujme učitele osnovami. Naši důvěru si zaslouží – prošli studiem na pedagogických fakultách a dobře vědí, co a jak žáky učit. Vzdělávací programy jsou jako mapa s vyznačenými body, jimiž mají s žáky projít. Cestu ať si volí sami, terén dobře znají.

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie