• Kdy to uděláme

Po důkladných diskusích a připomínkách

Pevné datum není zatím stanoveno. Klíčová je důkladná diskuse. Škola je nejdůležitější období našeho života. Tak ať tam děti, učitelé i rodiče chodí rádi.

Jde o vzdělávání našich dětí. Každý hlas by měl být vyslyšen a musí být dost času zvážit často protichůdné názory. Předpokládá se, že úpravy vzdělávacího programu pro základní školy a pro mateřské školy budou připraveny v roce 2020, poté bude následovat ještě veřejná diskuse a zapracování připomínek. Uvažuje se i o pilotním ověřování na určitém vzorku škol. 

Vzdělávací programy středních škol budou zpracovány rovněž zhruba v roce 2020. I tady se plánuje veřejná diskuse, její vypořádání a teprve poté konečné znění vzdělávacích dokumentů. 

 

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie