• Kdo to dělá

Kdo je v pracovních skupinách?

Učitelé, zástupci škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení, asociací a sdružení pedagogů. Zástupci vysokých škol, zejména pedagogických fakult, a také zástupci Ministerstva školství.

Každý to vidí trochu jinak a to je dobře.

Pracovní týmy nevznikly jen pro účely těchto úprav. Pod vedením garantů Národního ústavu pro vzdělávání se scházejí dlouhodobě, aby diskutovaly nad tím, jak zlepšovat výuku na školách. Nyní v době intenzívnějších diskusí nad úpravami vzdělávacích programů byly pouze rozšířeny, aby byly zastoupeny všechny úhly pohledu.

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie