• Kdo to dělá

Nejsme sami

Pracujme společně – odborníci, vědci, učitelé. Každý to vidí trochu jinak a to je dobře.

Na úpravách vzdělávací programů se pracuje v týmech. Existují týmy pro jednotlivé vzdělávací oblasti (matematika, český jazyk a literatura apod.) a pro jednotlivé skupiny oborů (gastroobory, stavebnické obory, zdravotnické obory apod.). V nich se potkávají odborníci společně s učiteli,  vysokoškolskými pedagogy, zástupci neziskových organizací a zaměstnavatelé. Tyto pracovní skupiny koordinuje Národní ústav pro vzdělávání, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Každý návrh upraveného vzdělávacího programu projde několika koly diskuse a připomínek, než bude nakonec předložen k veřejnému připomínkování v on-line prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie