• Jak to děláme

Co se mají žáci naučit?

Výsledků učení žáků obsažené ve vzdělávacích programech umožní školám lépe promýšlet učení žáků. Ať má vyučování smysl.

Učme děti to, co je důležité.

Jak naplánovat výuku, aby si žáci z vyučovacích hodin něco odnesli? V tom učitelům pomůžou tzv. výsledky učení. To, co se mají žáci naučit, budou udávat srozumitelným a jednoznačným způsobem. V čem spočívá jejich výhoda?

Nestaví žákům v učení laťku příliš vysoko, ale ani příliš nízko. Chtějí po nich pouze to, čeho jsou schopni v čase, který je učení vyhrazen, dosáhnout. Zároveň se povznáší nad nekonečné množství poznatků. Vždyť nikdo z nás neví všechno. Proto budou výsledky učení obsahovat jen to, co je pro budoucí pracovní i osobní život žáků opravdu důležité. A hlavně to, co prakticky využijí. Nikdo neznáme všechny hlavní města.

Výsledky učení také učitelům pomohou to, co se žáci naučili, zhodnotit. Jednoduše proto, že po žácích nechceme, aby jen něco věděli, ale aby to prakticky ukázali. Cílem není, aby se žáci pouze dozvěděli o zdravé výživě. Cílem je, aby se naučili využívat zásady zdravé výživy v praxi: například zhodnotit oběd ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výživy.

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie