• Jak se v revizích pracuje s výsledky učení

Co jsou to výsledky učení?

Termín výsledky učení nahrazuje v rámcových vzdělávacích programech dříve používané očekávané výstupy nebo výsledky vzdělávání.

Orientace na žáka.

Nejprve je třeba vysvětlit, čím výsledky učení nejsou. Nejde o cíle vzdělávání definované pro učitele (tj. k čemu má učitel žáky vést), ale o výsledky učení definované pro žáky (tj. co má žák prokázat, že umí a jak to bude hodnoceno).

Výsledky učení v RVP definují, co má žák prokázat, že umí v určité vzdělávací oblasti po určitém období vzdělávání, v tzv. uzlových bodech vzdělávací dráhy. Výsledky učení mají zpravidla podobu kompetencí, tedy vědomostí, dovedností, postojů nebo zkušeností, které se demonstrují v činnosti a jednání žáků. Výsledky učení by také měly být evaluačním standardem na národní úrovni.

Zamýšlené změny mají přispět k tomu, aby žáci dosahovali požadovaných tzv. výsledků učení (ekvivalent anglického termínu learning outcomes).

 

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie