• Jak to děláme

Tak, aby to mělo smysl

Učení by mělo mít smysl. Pro učitele, pro děti a pro rodiče.

Vzdělávací programy jsou důležité proto, že uvádějí, co všechno se má žák ve škole naučit - říkáme tomu výsledky učení. Vzdělávací program však není jen soupis témat. Vzdělávání totiž není o tom, co má učitel v hodině odučit, ale o tom, co se v žákovi v průběhu vyučování změní.

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie