• Co děláme

Co podle nich školy učí?

Každá škola si podle rámcového vzdělávacího programu vytváří svůj vlastní, školní vzdělávací program. Co v něm musí být?

Využijte možnost učit tak, jak nejlépe umíte.

Ve školním vzdělávacím programu je učivo rozděleno do jednotlivých ročníků a jsou tu uvedeny stěžejní metody výuky a způsob hodnocení žáků.
Systém školních a rámcových vzdělávacích programů funguje zhruba 15 let. Byl zaveden v roce 2004 a nahradil tradiční učební osnovy, které přesně stanovovaly, co se budou žáci učit napříč celou zemí. Osnovy učitelům neumožňovaly do výuky promítnout vlastní pojetí předmětu, reagovat na aktuální dění, propojovat poznatky. Školy svázané osnovami se tak nemohly nijak profilovat a byly všechny stejné. 

 

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie