• Co děláme

Vzdělávací programy

Připravujeme nové vzdělávací programy pro školy. Přehledné, srozumitelné a bez zbytečných podrobností - aby v nich bylo jen to podstatné: pro život i pro další učení. Takové, podle nichž budou učitelé rádi učit.

To, co mají školy učit a žáci umět, stanovují rámcové vzdělávací programy. V nich je uvedeno, co mají žáci znát a umět, k čemu je mají učitelé promyšlenou výukou dovést. Například ve vzdělávacím programu pro základní školy je to život v pravěku v dějepise, pohyb planet ve fyzice a samozřejmě malá násobilka v matematice a vyjmenovaná slova v českém jazyce. 

Mateřská škola a základní škola mají svůj rámcový vzdělávací program, na úrovni středních škol existuje více než 280 vzdělávacích programů. Svůj vzdělávací program má tedy obor autoelektrikář, optik, zedník, kadeřník nebo obráběč kovů.

Vzdělávací programy je třeba aktualizovat. Vše zastaralé z nich vyhodit, doplnit, to co je důležité a bude třeba v pracovním životě i dalším studiu.

 

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie